Kontaktinformation
Wellvita AB
Org.nr: 556671–6873
Kanalstråket 1
433 76 Jonsered
Tel 0223 50 03 50
E-post: kundservice@wellvita.se
 

 

Beställning och leverans
Avtal med Wellvita AB ingås på svenska. Wellvita AB levererar i Sverige dock inte Åland.
Alla priser anges i SEK och är inklusive moms och andra skatter. Alla priser kan uppdateras kontinuerligt. På alla leveranser tillkommer 39 kronor i porto och frakt.
Wellvita använder nordiska distributörer och du kan förvänta dig att motta dina produkter inom fem till tio arbetsdagar. Om du inte har fått din beställning inom 10 arbetsdagar efter din beställning, vänligen kontakta kundservice på telefon 0223 50 03 50 måndag till fredag mellan 8 och 16 eller per mail: kundservice@wellvita.se
Leveransservicen fungerar som en individuellt anpassad prenumeration utan bindningstid, uppsägningsperiod eller köptvång

Läkemedel
Wellvita kontrolleras av danska läkemedelsstyrelsen och har tillstånd att saluföra receptfria läkemedel.
Observera att när du godkänner våra handelsvillkor bekräftar du samtidigt att du är 18 år när du köper läkemedel från Wellvita.

 Läkemedel är undantagna Wellvitas ångerrätt och kan ej returneras till Wellvita på grund av de särskilda kvalitetskraven som gäller läkemedel. Om ett läkemedel returneras kommer det att destrueras och debiteras kunden.

Ansvar
Wellvitas produkter lever upp till de svenska myndigheternas krav. Wellvita påtar sig produktansvar mot dig enligt gällande lagstiftning. Wellvitas ersättningsansvar vid alla fordringar är begränsat till det belopp som motsvarar priset på den varan du har köpt.

Beställning
Du måste vara 18 år fyllda för att kunna handla hos oss. Starterbjudandet gäller endast nya kunder. Efterföljande order debiteras till normalt pris.

Betalning
När du har beställt en vara från Wellvita AB skickar vi en faktura tillsammans med din beställning och du har 21 dagar från fakturadatumet till att betala. Om du inte betalar skickar vi dig påminnelser. Om du har gett oss en e-postadress skickas de två första påminnelserna via e-post. Den tredje och sista påminnelsen skickas per post. På varje påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60 kr i enlighet med svensk lag/gällande lovgivning. Om betalningen efter den tredje påminnelsen fortfarande uteblir, förbehåller vi oss rätten att överlämna ärendet till inkasso.

Uppsägning eller leveransservice på paus
Uppsägning av en produkt som har beställts med leveransservice måste göras senast tio dagar efter leveransdatum för den produkt som ska avslutas.
Uppsägning kan göras via länken nedan eller genom att kontakta Wellvita på telefon 0223 50 03 50
Klicka här för att fortsätta eller pausa / avbryta leveransservice (https://kundcenter.wellvita.se/se/cancel/
Om du returnerar din andra eller senare leveranser av en produkt som har beställts med leveransservice har Wellvita redan haft kostnader för hantering och frakt, så får du en faktura på 99 kr för att täcka administration och frakt.
 

 

Ångerrätt
När du köper / beställer kosttillskott med Wellvita leveransservice har du 14 dagars ångerrätt på första leveransen.

OBS: Läkemedel (som Revalenk) är undantagna Wellvitas ångerrätt och kan ej returneras till Wellvita på grund av de särskilda kvalitetskraven som gäller läkemedel. Om ett läkemedel returneras kommer det att destrueras och debiteras kunden. 

Ångerrätt gäller inte vid leveransservice av efterföljande leveranser. Om du vill pausa eller säga upp ditt avtal för löpande leveranser måste du meddela Wellvita detta så vi får kännedom om att vi måste stoppa försändelserna till dig. Avbeställningen kan göras genom att kontakta kundtjänst på telefon 0223 50 03 eller på www.wellvita.se.
Ångerrätten upphör att gälla 14 dagar efter den dag du mottog din vara eller när du får den sista varan levererat, detta gäller order där flera olika varor har beställts samtidigt, men har levererats var för sig.

Utövande av ångerrätten
Du måste informera oss inom 14 dagar efter mottagandet om att du vill avbryta ditt köp. Anmälan ska lämnas via e-post till: kundservice@wellvita.se  telefon: 0223 50 03 50 eller genom att använda standardblanketten för ångerrätt (skriv ut här) I ditt meddelande måste du tydligt klargöra för oss att du önskar att nyttja din ångerrätt.

Varor returneras/skickas till
Wellvita AB
Kanalstråket 1
433 76 Jonsered
Du måste bifoga fakturan (eller annan dokumentation för ditt köp hos oss) när du returnerar en vara. När du returnerar bör du se till att varorna är ordentligt inslagna. Du bär själv ansvaret för varorna tills vi har mottagit och godkänt dina returprodukter. Spara därför kvittot, eventuellt spårnummer och kollinummer.
Du ska själv betala Kostnaden för att returnera varorna när du ångrar dig. Vänligen observera att vi inte tar emot paket som skickas mot postförskott.

Återbetalning av kostnader
Om du utövar din ångerrätt återbetalar vi alla betalningar som har erhållits från dig, inklusive fraktkostnader, för att skicka paketet till dig utan obefogat dröjsmål och alltid inom 14 dagar från dagen då vi har mottagit din retur. Återbetalning sker genom kontoöverföring.

Observera Du kan förlora ditt inbetalda belopp helt eller delvis. Detta sker i de fall då värdet på produkten är nedsatt genom: • Du har brutit förseglingen / tagit varan i bruk • Den har tagit skada under tiden du var ansvarig för den • Du har hanterat varan på annat sätt än vad som varit nödvändigt för att kunna bestämma produktens typ, egenskap eller funktion. • Du har inte följt de restriktioner gällande ångerrätten som handlar om försegling, varukategori mm.

Reklamationer
Lagen om brister och klagomål gäller. Du har 24 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten innebär att om varan är försämrad eller har en defekt kan du antingen få varan ersatt eller pengarna tillbaka beroende på den specifika situationen. Reklamationsrätten begränsas av produktens naturliga hållbarhet.
Du måste reklamera så snart som möjligt efter att du har upptäckt en brist eller ett fel. Kontakta kundservice antingen skriftligt (kundservice@wellvita.se) eller per telefon 0223 50 03 50.
Du kan även använda denna reklamationsblankett  (skriv ut här)

Om Reklamationen är berättigad, kommer vi naturligtvis att betala tillbaka fraktkostnaderna för att skicka varorna tillbaka till oss enligt aktuella priser från PostNord. Om reklamationen inte är berättigad måste du själv betala alla utgifter för transport.
Kom ihåg att varan alltid måste skickas i rätt förpackning och begär kvitto för leverans. Du har även ansvaret för paketet / varorna till har mottagit försändelsen. Spara därför alltid kvittot med information om fraktkostnader och eventuellt spår- och kollinummer.
Vi accepterar inte paket/brev som skickas med postförskott eller till postombud.

Ändringar
Wellvita AB kan ensidigt ändra dessa köpvillkor. Ändringar kommer först att träda i kraft 14 dagar efter att du har fått de ändrade köpevillkoren, antingen tillsammans med varuleverans eller per post eller e-post.

Överklagan
Konsumentverket/KO
Box 48
651 02 Karlstad
e-post: info@hallakonsument.se

Överklagan inom EU
Om du som konsument är bosatt i ett annat EU-land än Sverige kan du överklaga till
EU-kommissionens klagomål online här: http://ec.europa.eu/odr

Databehandling
När du köper en produkt på hemsidan samlar vi information om dig. Det rör sig om namn, adress, e-postadress, telefonnummer. Information om vilka produkter du köper och eventuellt har returnerat. Informationen samlas in för att kunna leverera produkterna till dig. För ytterligare information, se Wellvitas personuppgifter (länk till persondata uppgifterna).

Standard ångerbankett
Denna blankett är klar och returneras endast om ångerrätten tas i anspråk

Wellvita AB.
Kanalstråket 1
433 76 Jonsered
E-mail: kundservice@wellvita.se 

Jag meddelar härmed att jag i samband med mitt köpeavtal önskar reklamera följande varor:

Beställt den: 
Mottagit den: 
Initialer:
Reklamation inlämnad av:
Konsumentens namn: 
Konsumentens kund nr.: 
Konsumentens adress:  
Beskrivning av reklamationen: 
Datum: 
Konsumentens underskrift: 
(endast om blanketten skickas skriftligt med brevpost till Wellvita)

Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen PUL (1998:204).

Wellvita
Kanalstråket 1
433 76 Jonsered
Öppet måndag-fredag: 8-16

Wellvita tillverkar produkter som bidrar till en ökad livskvalitet, och det bästa är att vi gör det med naturliga ämnen.

Wellvita är: Effektiva kosttillskott, hög kvalitet, vettiga priser, samt snabb och personlig service.
2020 © Wellvita. Alla rättigheter förbehållna.
Org.nr: 556671-6873.